Podaj płeć:


    Aby wziąć udział w projekcie, należy wydrukować i uzupełnić formularz dostępny tutaj: oświadczenie o spełnianiu kryteriów. Wniosek można pobrać w Urzędzie Gminy i GOK.