🎉Już ruszyła dla mieszkańców Gminy Ulan-Majorat, usługa indywidualnego transportu osób niepełnosprawnych i starszych z potrzebą wsparcia mobilnego🚐

Rezerwacji można dokonać od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 pod ☎️ nr. 664 052 863 lub poprzez stronę internetową www.doortodoor.ulanmajorat.pl

Siedziba projektu:

Gminny Ośrodek Kultury w Ulanie-Majoracie

📌Grant pn. „Door to door dla mieszkańców Gminy Ulan-Majorat” realizowany w ramach projektu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.”

📌Wartość projektu: 343 920,00 zł

📌Poziom dofinansowania z PFRON: 100 %